Skip to main content

Vrijdag 29 juli vond onze bouwvakborrel plaats. Tijd om samen de vakantie in te luiden! Daarnaast was dit ook het ideale moment om Math. Botterweck in het zonnetje te zetten. Hij werkt dit jaar namelijk 50 jaar bij het bedrijf, waarvan 35 jaar als directeur. Om Math. Botterweck te bedanken hebben wij namens alle collega’s hem een mooi portret aangeboden.