Ons doel

Doelen realiseren betekent succes voor zowel u als onszelf. Dat is de reden waarom wij de voorkeur geven aan langdurige samenwerkingen die ons de mogelijkheid geven constant te investeren in de ontwikkeling van onze kennis, toepassing van nieuwe materialen, innovatieve technieken en vernieuwde processen voor een duurzame toekomst. Risico’s worden daarnaast beter beheersbaar en er ontstaat een vertrouwensrelatie. Een totaalaanpak die niets te wensen overlaat.

Wij werken voor:

Zorginstellingen

Botterweck B.V. heeft meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van vakkundig schilderwerk voor diverse zorginstellingen. In deze periode hebben wij een groep medewerkers opgeleid tot onderhoudsspecialisten in de gezondheidszorg. Onze mensen zijn op de hoogte van de huidige eisen en wensen van de medewerkers en bewoners binnen zorginstellingen. Zij zijn hierdoor in staat om op een adequate manier hun werkzaamheden uit te voeren. Wij respecteren de huisregels van de diverse zorginstellingen waar wij werkzaam zijn en houden bij de uitvoering van onze werkzaamheden te allen tijde rekening met de bewoners. Tevens zijn wij in staat om, indien noodzakelijk, direct in te springen op bijzondere situaties. Onze kennis en ervaring wordt continu uitgebreid en geïnnoveerd. Zo brengen en werken onze schilders vaak, met name in de gezondheidszorg, met speciale producten ter bestrijding van bacteriën en schimmels. Door de antibacteriële werking van deze producten versterken wij de hygiëne en veiligheid van uw locatie(s).

Daarnaast zorgen wij voor een zo kort mogelijke doorlooptijd, zo weinig mogelijk overlast en veilige (werk)omstandigheden. Hierdoor zorgen we voor zo weinig mogelijk belemmeringen voor het functioneren van het primaire zorgproces.

Gezien de omvang van onze organisatie zijn wij in staat om snel en adequaat op uw wensen in te spelen. Aangezien wij diverse disciplines onder een dak verenigd hebben kunnen wij u vanuit één punt bedienen, hetgeen vaak grote efficiencyvoordelen oplevert. Ook spoedopdrachten of ad-hoc klussen die moeten worden uitgevoerd, waarbij werken in de avonduren of in de weekenden noodzakelijk is, zijn geen probleem voor ons.

Woningcorporaties

Als organisatie werken wij voor meerdere woningcorporaties. Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en streven naar zo goed mogelijk inzicht in onze prestaties. We willen weten wat onze sterke punten zijn, maar ook waar eventuele verbeterpunten liggen. In deze dynamische tijd is het belangrijk om inzicht te blijven houden over uw mening als opdrachtgever en over hoe uw klanten, de huurders, onze werkzaamheden ervaren en beoordelen zodat we hierop kunnen inspelen.

We werken aan de hand van de geldende KWH-normen. Het leveren van kwaliteit, klantgericht werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen het uitgangspunt bij alles wat we doen. De processen binnen onze bedrijfsvoering zijn dan dusdanig ingericht dat deze kernwaarden door de gehele organisatie worden gedragen. Ze zijn onder andere ook verankerd in onze ISO-certificeringen (9001 en 14001) en zodanig geformuleerd dat ze meetbaar zijn.

Vastgoedbeheer

De exploitatiefase is, naast de acquisitie- en dispositiefase, in vastgoedbeheer naar alle waarschijnlijk de langst durende fase. Een fase die wordt gevormd door technisch-, commercieel- en administratief management. Een gedegen begroting van de kosten van de exploitatiefase is essentieel om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het onroerend goed. Door de huidige economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen heeft de exploitatiefase van vastgoed een grotere rol van betekenis gekregen. Vastgoedexploitatie krijgt hedendaags al steeds meer aandacht. Terecht overigens, want een contente huurder en een transparant inzicht in kosten en opbrengsten, tilt de waarde van uw vastgoed naar een hoger niveau. Wij kunnen u hierin ondersteunen.

Zo omvat onze service een totaalpakket aan schilderwerkzaamheden en bouwkundig onderhoud. Dit kan in de vorm van een eenmalige aanbieding voor het uitvoeren van werkzaamheden in een specifiek jaar of door het maken van afspraken over resultaat gericht vastgoedonderhoud. Wij hebben sinds 2005 diverse prestatiecontracten in opdracht en zijn actief bezig met Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO).

Scholen

Een van de factoren die het mogelijk maken de kwaliteit van uw onderwijs te verhogen, is het op orde hebben en houden van de omgeving in welke dit onderwijs wordt aangeboden. Daarvoor bent u bij Botterweck B.V. aan het juiste adres. Wij zijn inmiddels al heel wat jaren actief in het onderhoud van complexen met een onderwijsfunctie en begrijpen als geen ander hoe wij u kunnen ontlasten bij het noodzakelijke onderhoud. Middels de technische kennis die wij in huis hebben vertalen wij uw functionele eisen naar technische eisen, rekening houdend met de complexstrategie van het betreffende pand. Zo zorgen we dat zo veel mogelijk van de werkzaamheden plaatsvinden tijdens onderwijsvrije periodes. Ook adviseren we u graag over een zo slim mogelijk kleurgebruik, om zodoende de concentratie van leerlingen te verhogen of de functie van de ruimte optimaal te benutten.

Particulieren

Het onderhoud van uw woonhuis, onze zorg. Met tijdig en/of preventief planmatig onderhoud kunt u veel geld besparen. Achterstallig onderhoud brengt immers veel meer kosten met zich mee. De diverse onderdelen aan uw huis die schilderwerk en of bouwkundig onderhoud behoeven hebben een verschillende levensduur. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van tijdig onderhoud aan de diverse onderdelen van uw woonhuis. Zo krijgt u meer grip op het in stand houden van de kwaliteit van uw woning en zijn kosten tijdig en duidelijk inzichtelijk. Onze kwaliteitsmanager gaat graag met u in gesprek om uw wensen helder te krijgen en vertaalt deze naar technische eisen voor uw woning. Zo bent u ervan verzekerd dat achterstallig onderhoud tot de verleden tijd behoort en u optimaal kunt profiteren van het woongenot dat uw huis te bieden heeft. Eventueel kan dit in een langdurige samenwerking vorm worden gegeven welke financiële voordelen in de toekomst met zich meebrengt.

Ook voor het verbeteren van uw energielabel bent u bij ons aan het juiste adres. Zo kunt u bij ons aan het juiste adres voor onder andere spouwmuurisolatie, isolerende beglazing en het plaatsen van houten-, aluminium- of kunststof kozijnen. Allemaal zaken die bijdragen aan het verbeteren van het energielabel van uw woning.

Overig

Een aantal branches zijn specifiek benoemd op onze site, omdat daar het merendeel van onze opdrachtgevers onderdeel van uit maken. Onze diensten zijn echter niet branche afhankelijk. Zo werken (of werkten) we in opdracht van voor gemeentes, adviesbureaus, aannemers, banken, verzekeringen en kerken. Vraagt u zich af of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.