Wij waarborgen onze kwaliteit

‘Touched by Botterweck’, daar staan we voor en staat voor het kenmerk dat onze organisatie voor de toekomstige uitstraling van uw onroerend goed betekent. Dit door middel van onze kwalitatief duurzame schilderwerken en bouwkundige werkzaamheden.

Om onze kwaliteit te waarborgen laten wij onafhankelijke externe bureaus een objectief oordeel vaststellen over de kwaliteit van ons werk. Gevestigde instanties certificeren ons op diverse gebieden en stellen een objectieve norm. Daarnaast zorgt een continu proces van scholing en opleiding een belangrijke basis voor de kwaliteit van ons vakmanschap.

Kwaliteit word gewaarborgd tijdens meeting

Botterweck B.V. is sinds april 1998 in het bezit van het kwaliteitscertificaat NEN- EN-ISO 9001, hetgeen opdrachtgevers de garantie geeft dat binnen ons bedrijf volgens vaste procedures wordt gewerkt Daarnaast beschikken al onze medewerkers over een geldig VCA diploma en beschikken wij als bedrijf over het veiligheidscertificaat VCA**, hetgeen garant staat voor optimale veiligheids- en milieuomstandigheden. Met regelmaat wordt de werking van onze systemen door externe auditoren getoetst.

Verder wordt al ons werk uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling. Aan deze regeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma’s. Het feit dat wij aan de regeling voldoen biedt u optimale zekerheid, gezien de eisen die de regeling onder andere stelt aan de vakkundigheid, betrouwbaarheid, service, kwaliteit en de (nakomings-)garantie van het opgeleverde werk.

Verder zijn wij sinds 2014 ISO-gecertificeerd (ISO-14001). Deze certificering stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem wat ons verplicht om beleid en doelstellingen te ontwikkelen over belangrijke milieuaspecten. Zo kregen we al een oorkonde van Interchem, vanwege onze aanpak bij het afvoeren van chemisch afval.

Op 15 januari 2021 hebben wij onze meest recente certificering in de wacht gesleept: het VGO-certificaat. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen om opdrachtgevers vakkundig te begeleiden, en zodoende resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren, van ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.