VASTGOEDBEHEER

De exploitatiefase is in vastgoedbeheer naar alle waarschijnlijk de langste fase naast de acquisitie en dispositie fase. Een fase die wordt gevormd door technisch, commercieel, en administratief management. Een gedegen begroting van de kosten van de exploitatiefase is essentieel voor u om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van het onroerend goed. Door huidige economische omstandigheden en toekomstige demografische ontwikkelingen heeft de exploitatiefase van vastgoed een grotere rol van betekenis. Vastgoedexploitatie krijgt hedendaags al steeds meer aandacht. En terecht, want een contente huurder en een helder inzicht in kosten en opbrengsten, tilt de waarde van vastgoed naar een hoger niveau.

Wij kunnen u hierin ondersteunen. Eén van de grotere posten van exploitatiekosten zijn weggelegd voor het onderhoud van uw complexen. Onze service omvat een totaalpakket aan schilderwerkzaamheden en bouwkundig onderhoud. Dit kan in de vorm van een eenmalige aanbieding voor het uitvoeren van werkzaamheden in een specifiek jaar maar graag gaan wij samen met u een stap verder. Dit kan in de vorm van resultaat gericht vastgoedonderhoud. Wij hebben sinds 2005 diverse prestatiecontracten in opdracht en zijn actief bezig met Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud. Uitgangspunt van RGVO-plannen zijn onder andere, het ontzorgen van de opdrachtgever, het leveren van meetbare resultaten en prestaties gedurende de gehele looptijd van het contract, het plegen van onderhoud op het juiste moment (niet te vroeg, maar zeker niet te laat), en het plegen van onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten. Conditiemetingen geven aan op welke onderdelen onderhoud noodzakelijk is en inspectie onderhoud zorgt voor het op peil houden van de toestand van het complex.

Tijdens het inspecteren van uw complex gaan wij verder dan NEN 2767. De inspectie volgens deze norm gaat namelijk uit van een visuele inspectie. Vaak zijn de zaken die niet zichtbaar zijn vele malen belangrijker voor het behoud van het schilderwerk en de ondergrond. Daarom zeggen wij: “Meten is weten”. U vertelt ons hetgeen u belangrijk vind voor uw complexen. Wij vertalen deze functionele eisen naar technische eisen welke meetbaar zijn. Duidelijk afgesproken normen zorgen ervoor dat u grip houdt op de staat van het onroerend goed en inzicht heeft hierop. De meetgegevens van bijvoorbeeld onze glans- en laagdiktemeters geven alle partijen een duidelijk beeld van de staat waarin het verfsysteem verkeerd. Aan deze meetgegevens is niet te tornen. Ook de oorzaak is in deze inspecties een belangrijk speerpunt. Wordt de oorzaak namelijk niet weggenomen dan zal een geconstateerd probleem waarschijnlijk terugkeren.

De tevredenheid van de bewoners is een speerpunt dat wij graag inzichtelijk maken. Een tevreden VvE, tevreden bewoners, tevreden klanten voor u, maken uw taak als vastgoedbeheerder een stuk aangenamer en geven ons waardevolle feedback over ons presteren. Dit draagt bij aan onze continue focus op verbetering van onze dienstverlening. Opleveringen per project tezamen met u en eventueel een verftechnisch adviseur is een standaard afronding van onze werkzaamheden. In overleg met u kan dit zelfs op woning niveau plaatsvinden. Zo hebben bewoners de mogelijkheid om onze werkzaamheden te waarderen op woningniveau.

Of Resultaatgericht vastgoedonderhoud een concept is dat voor u interessant kan zijn? Daarover gaan we graag met u in gesprek.