VOOR WIE WE WERKEN

Zorginstellingen

Botterweck B.V. is een organisatie is met meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van vakkundig schilderwerk voor diverse zorginstellingen. In deze periode hebben wij een groep medewerkers opgeleid tot “onderhoudsspecialisten” in de gezondheidszorg. Onze mensen zijn op de hoogte van de huidige eisen en wensen van de medewerkers en bewoners binnen zorginstellingen.

Woningcorporaties

Als organisatie werken wij veelvuldig voor woningcorporaties. Wij gaan graag met onze opdrachtgevers in overleg over hoe wij voor u de beste meerwaarde kunnen leveren. Uit onze ervaring zijn een aantal zaken gebleken die voor u specifiek van belang zijn. Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en streven naar zo goed mogelijk inzicht in onze prestaties.

Vastgoedbeheer

De exploitatiefase is in vastgoedbeheer naar alle waarschijnlijk de langste fase naast de acquisitie en dispositie fase. Een fase die wordt gevormd door technisch, commercieel, en administratief management. Een gedegen begroting van de kosten van de exploitatiefase is essentieel voor u om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van het onroerend goed. Door huidige economische omstandigheden en toekomstige demografische ontwikkelingen heeft de exploitatiefase van vastgoed een grotere rol van betekenis.

Scholen

De onderwijskwaliteit die u als school u leerlingen kunt aanbieden hangt af van allerlei factoren. Onderwijskwaliteit op peil houden of verbeteren is een onderwerp dat voor veel scholen een speerpunt is ondanks de vele bezuinigen waarmee de onderwijsinstanties te maken hebben. U wilt u leerlingen maatwerk aanbieden om hen zo goed mogelijk op de toekomst in de maatschappij voor te bereiden.

Particulieren

Uw woonhuis is onze zorg. Met tijdig of preventief planmatig onderhoud kunt u veel geld besparen. Achterstallig onderhoud brengt immers veel meer kosten met zich mee. De diverse onderdelen aan uw huis die schilderwerk en of bouwkundig onderhoud behoeven hebben een verschillende levensduur. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van tijdig onderhoud aan de diverse onderdelen van uw woonhuis.

Overig

Een aantal opdrachtgevers zijn op basis van hun markt specifiek benoemd op onze site. Echter wij werken ook voor vele andere opdrachtgevers die actief zijn op een andere markt. Bijvoorbeeld voor gemeentes, adviesbureaus, aannemers, banken, verzekeringen en kerken voeren wij naar tevredenheid werkzaamheden uit. Mocht u zich afvragen wat wij voor u kunnen betekenen neem dan gerust contact met op op.