CERTIFICERING

Touched by Botterweck”, daar staan we voor en staat voor het kenmerk dat onze organisatie voor de toekomstige uitstraling van uw onroerend goed betekent. Dit door middel van onze kwalitatief duurzame schilderwerken en bouwkundige werkzaamheden

 

Om deze kwaliteit omschreven in onze visie te waarborgen laten wij onafhankelijke externe bureau’s een objectief oordeel vaststellen. Gevestigde instanties certificeren ons op diverse gebieden en stellen een objectieve norm. Vanuit dat oogpunt hebt u bij Botterweck B.V. optimale zekerheid.

Bovenstaande onderschrijft ons bestaansrecht gevangen in onze missie; „De opdrachtgever ontzorgen in het onderhoud van de buiten- en binnenschil van uw onroerend goed. Kwaliteit en vakmanschap zijn hierbij onze pijlers“. Een continu proces van scholing en opleiding vormt de basis onder de kwaliteit van onze vakmanschap.

 

Botterweck B.V. is sinds april 1998 in het bezit van het kwaliteitscertificaat NEN- EN-ISO 9001, hetgeen de opdrachtgever de garantie geeft dat binnen ons bedrijf volgens vaste procedures wordt gewerkt.

Daarnaast beschikken wij over het veiligheidscertificaat VCA**, hetgeen garant staat voor optimale veiligheids- en milieuomstandigheden. Al onze mensen beschikken over een geldig VCA diploma. De werking van deze systemen worden door externe auditoren regelmatig in de praktijk getoetst.

Uitvoering van onze werkzaamheden vindt plaats volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling. De AF-Erkennings­regeling is in 1995 ingevoerd op initiatief van OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche. Aan de AF-Erken­ningsregeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diplo­ma’s. Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het AF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaat én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-)garantie.

Verder zijn wij sinds 2014 ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieumanagementsysteem die ons in staat stelt beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die Botterweck B.V. onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.

Een oorkonde van Interchem in ons bezit erkent dat wij ons chemisch afval op de juiste wijze afvoeren.