ZORGINSTELLINGEN

Botterweck B.V. is een organisatie is met meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van vakkundig schilderwerk voor diverse zorginstellingen. In deze periode hebben wij een groep medewerkers opgeleid tot “onderhoudsspecialisten” in de gezondheidszorg. Onze mensen zijn op de hoogte van de huidige eisen en wensen van de medewerkers en bewoners binnen zorginstellingen. Zij zijn hierdoor in staat om op een adequate manier de werkzaamheden binnen deze setting uit te voeren. Wij respecteren de huisregels van de diverse zorginstellingen waar wij werkzaam zijn en houden bij uitvoering van onze werkzaamheden te allen tijde rekening met de bewoners. Tevens zijn wij in staat om, indien noodzakelijk, direct in te springen op bijzondere situaties. Deze ervaring is voor ons een voordeel bij zowel bestaande opdrachtgevers als potentiële opdrachtgevers. De kennis en ervaring wordt continu uitgebreid en geïnnoveerd.

Tijdens onze werkzaamheden zorgen wij voor een minimale doorlooptijd, minimale overlast en optimale kwaliteit. Uiteraard zijn maximale veiligheid en het voorkomen van belemmeringen voor het functioneren van het primaire zorgproces een belangrijk vereiste.

Bij diverse zorginstellingen bestaat er een jarenlange relatie tussen de gezondheidsinstellingen en Botterweck en is er sprake van een directe communicatie tussen de medewerkers van deze instellingen en ons uitvoerend personeel. Dit geldt zowel voor de technische medewerkers als het medisch personeel op de afdelingen.

Aangezien wij diverse disciplines onder een dak verenigd hebben kunnen wij u vanuit “één loket” bedienen, hetgeen u efficiencyvoordelen kan opleveren. Door de omvang van onze organisatie zijn wij steeds in staat om snel en adequaat op uw wensen te kunnen inspelen.

Indien spoedopdrachten c.q. ad-hoc klussen moeten worden uitgevoerd, waarbij werken in de avonduren of in de weekenden noodzakelijk is, is dit geen probleem voor ons.

Met name in de gezondheidszorg brengen wij speciale producten ter bestrijding van bacteriën en schimmels aan. Door de antibacteriële werking van deze producten versterken wij de hygiëne en veiligheid in diverse gezondheidscentra.