MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wij streven ernaar om onze activiteiten bewust te richten op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet, als profit. Deze drie pijlers zijn onze kaders binnen welke wij richtlijnen hebben opgesteld. Een nog duurzamere organisatie worden betekent verantwoord omgaan met de omgeving (Planet), welzijn en welvaart creëren voor onze medewerkers (People) en dit alles met oog voor de continuïteit van onze organisatie (Profit). Een duurzame organisatie draagt bij aan een organisatie met toekomst. Zowel binnen het proces als in het product staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Botterweck denkt groot, is klein begonnen, en blijft op reis.

PEOPLE

Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers. Wij bevorderen zo veel mogelijk de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen.

PLANET

Wij erkennen het belang van milieu en maatschappij en voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden. Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen, gebruiken zo veel mogelijk duurzame producten en houden bij de inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten met een sociaal of milieukeurmerk. Wij houden rekening met het klimaat en verminderen milieubelasting door zo veel mogelijk gebruik te maken van auto’s met zuinige of elektrische motoren en energiezuinige installaties en apparatuur.

PROFIT

In de visie van Botterweck vallen onder Profit niet alleen de financiële prestaties van de onderneming, zoals verwoord in onze financiële verslaglegging. Ook de maatschappelijke en economische bijdrage die Botterweck levert aan de samenleving is van belang. Specifieke praktijkvoorbeelden in het kader van Profit zijn; duurzame inkoop van materialen en gereedschappen, de ontwikkeling en implementatie van een maatschappelijk georiënteerd sponsorbeleid, werkspreidingsmodel, waarbij medewerkers in de zomer een half uur langer werken dan in de winter. Hierbij bouwen ze spaaruren op die in de winter opgenomen kunnen worden zodanig dat de werkvoorraad goed verspreid is over de seizoenen.