AF inspectie

Op 5 juni heeft voor Botterweck B.V. de periodieke AF controle plaatsgevonden. Doel was het proces van uitvoering inspecteren. De visie die de stichting AF hierachter heeft is dat de kwaliteit en duurzaamheid van het schilderwerk in belangrijke mate wordt bepaald door de voorbereidende werkzaamheden. Dat is de reden dat er geen uitgevoerd werk meer gecontroleerd wordt.

Deze controle is op locatie uitgevoerd bij een renovatie project van zorgcentrum Tobias van zorginstelling Sevagram dat wij voor aannemer Jongen in uitvoering hadden.

De inspectie begon met een oriƫnterend gesprek over Botterweck BV als bedrijf, de ontwikkelingen in de markt, uiteraard kwam ook resultaat gericht vastgoed onderhoud RGVO aan bod, en hoe wij hier als bedrijf op in spelen. Ook het waarborgen van de kwaliteit kwam was een terugkerend thema. Een checklist betreffende vereiste zaken werd doorgenomen. Het werk is doorgelopen en een aantal zaken zijn specifiek gecontroleerd. Verftechnische aspecten kwamen ook aan bod.

Deze inspectie zijn wij moeiteloos doorlopen welke een social media bericht via twitter door de stichting AF beaamt.